Powered by Kleeja

● قوانین

قوانین :

شرایط سرویس دهی:

اپلود سنتر سیاره پی دی اِی یک سایت شخصی می باشد و حق قرار دادن تبلیغات جهت برطرف کردن نیازهای مالی سایت را داشته و نیز درصورت لزوم جهت تأمین نیازهای سرور، هر وقت که نیاز باشد عملیات انتقال سرور را بدون اطلاع قبلی انجام دهد، حتی اگر به حذف شدن بخشی از اطلاعات کاربران منجر گردد.

سیاره پی دی اِی تحت هیچ شرایطی مسئولیت خسارتهای وارده در اثر اعتماد و اتکا به اطلاعات قرار گرفته بر روی سرور را نمی پذیرد.

تیم مدیریت می تواند هر قسمتی از این توافقنامه را در هر موقع تغییر دهد. متن توافقنامه همواره بروی سایت قابل ملاحظه بوده و در صورتیکه در هر زمان با این قرارداد مخالفت داشته باشید می توانید از کاربری این سرویس انصراف دهید.

 از آنجایی که مجموعه سیاره پی دی اِی یک پایگاه کاربر محور است خود را مجـاز بــه کنتـرل فایل هایی که بر روی سرور قرار میگیرد می داند، ولی خود را ملزم به این امر نمی داند. مسئولیت کامل فایل های قرار داده شده روی سرور بر عهده کاربر (و یا اعضاء مربوطه) خواهد بود.شرایط آپلود:

اپلود سنتر سیاره پی دی اِی حق دارد هرگونه فایلی را که به گونه ای برای سرور خطر آفرین است را حذف و یا جایگزین نماید.

 فایلهایی که در زیر لیست شده اند، حق آپلود را ندارند:


    • فایل های مربوط به مسائل جنسی و کودک آزاری. 
    • فایل های که حقوق مولف آنرا نقض میکند (فاقد کپی رایت).
    • فایل های که مربوط به خصومتهای شخصی و یا قومی میباشد.
    • فایل های که به نحوی شامل متون و یا مفهوم تبلیغاتی غیرقانونی باشد.
    • فایل های غیر مجازی که به هر نحو قوانین دولت جمهوری اسلامی را نقض میکند. 


درصورت آپلود عکس یا فایل هایی که شامل موارد بالا باشد، قوانین زیر بر آن اعمال خواهد شد: 


    • فوراً دسترسی کاربر به  اپلود سنتر و سایر سرویس های مرتبط قطع خواهد شد.
    • حذف تمامی فایل هایی که کاربر  آپلود نموده است.
    • پیگیری آی پی (در صورت دستور مقامات قضایی).  

تمام موارد بالا به صلاحدید  "تیم مدیریت سیاره پی دی اِی " بدون هیچ گونه اخطار قبلی برای همیشه اعمال خواهد شد. 
queue